Per entendre com funciona tot plegat s’han de tenir en compte tres reglaments que depenen de les diferents federacions (FIS, RFEDI i FCEH). Segons el nivell de la competició: autonòmica, estatal o internacional, ens fixarem amb un reglament o un altre. Tots aquests reglaments es revisen cada any i poden anar variant. Així doncs el…