Equipaments

Equipaments oficials del CANMC Temporada 2011-2012.

REQUADRE DE TALLES JUNIOR

TALLA ANORAC T-6 (110CM) T-8 (120) T-10 (130) T-12 (140) T-14 (150) T-16 (160)
Altura 105-115 115-125 125-135 135-145 145-155 155-165
Espatlles 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5
Tòrax 56 61 66 71 76 81
Long. braços (interior) 50 54,5 59 63,5 68 72,5
             
TALLA PANTALÓ 110 120 130 140 150 160
Altura 105-115 115-125 125-135 135-145 145-155 155-165
Cintura 49 53 57 61 65 69
Maluc 57 62 67 72 77 82
Long. cama (interior) 50 54,5 59 63,5 68 72,5

REQUADRE DE TALLES SENIOR

TALLA ANORAC T-42 T-44 T-46 T-48 T-50 T-52 T-54 T-56
Altura 162-166 166-170 169-171 172-176 175-179 178-182 181-185 184-188
Espatlles 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5
Tòrax 84 88 92 96 100 104 108 112
Long. braços (interior) 75 77 79 81 83 85 87 89

TALLA PANTALÓ T-34 T-36 T-38 T-40 T-42 T-44 T-46 T-48 T-50 T-52
Altura 162-166 166-170 169-171 172-176 175-179 178-182 181-185 184-188    
Cintura 70 74 78 82 86 90 94 98    
Maluc 88 92 96 100 104 108 112 116    
Long. cama (interior) 74-77 77-80 78-81 80-83 82-85 83-86 85-88 86-89 89-91 91-93

NOTA: S' aconsella provar la talla d' algun amic, amiga o familiar abans de realitzar la reserva

 

INTERSPORT Head Victor Carreras Intersport Oller Brokers Casfin Boniquet Fusteria integral Jordi Matholding Grau Soler ortopedia Psicologa Silvia Alsina

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

A través del present avís CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA informa als usuaris del lloc www.canmc.org, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a l'EMPRESA les dades personals que els són sol·licitades al lloc web. També s'informa als usuaris de la incorporació de les dades en fitxers, el titular i responsable dels quals és CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA, portant a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la seva sol·licitud, així com l'enviament d'informació comercial, per mitjans tradicionals i electrònics,sobre els serveis oferts actualment i en el futur.
Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides als formularis. En cas de no proporcionar totes les dades estimades com a necessàries, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï.
L'usuari haurà d'emplenar amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent als danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA ha adoptat tots els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscs possibles.
Igualment, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. Així mateix, aquest deure de confidencialitat és d'obligat compliment per tots aquells tercers que, en virtut d'un contracte de serveis d'encarregat del tractament de dades, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d'informació de CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA.
L'usuari o la persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb l'establert a la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, adreçant una comunicació escrita i/o electrònica a info@canmc.org a CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA amb adreça Av. Pirineus, 23 baixos 17520 PUIGCERDÀ (GIRONA), en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari.
En cas que l'empresa oferís algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents d'aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d'incongruència.
CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que s'hi introdueixin.