informem
pdf
Informem Nº 40 Maig 2011 - 01 Maig 2011

pdf
Informem Nº 39 Abril 2011 - 01 Abril 2011

pdf
Informem Nº 38 Febrer 2011 - 01 Febrer 2011

pdf
Informem Nº 37 Desembre 2010 - 01 Desembre 2010

pdf
Informem Nº 36 Juny 2010 - 01 Juny 2010

pdf
Informem Nº 35 Març 2010 - 01 Març 2010

pdf
Informem Nº 34 Febrer 2010 - 01 Febrer 2010
EN AQUEST INFORMEM:

EDITORIAL
Les competicions ja han començat

NOTICIES DEL CLUB
Clínic de reparació de material
El CANM-Cerdanya a les curses

EL SOCI OPINA
Entrevista als tècnics del grup de la Lliga Catalana de Clubs al Pas de la Casa

ESPORT & SALUT
Lesions en l’esquí alpí

EL RACÓ DE LA FEDERACIÓ
Esportistes catalans als Jocs Olímpics d’Hivern 2010

LES NORMES DEL JOC
Normes de joc... Coneixem bé les normes del nostre esport? Capítol III CASOS PRÀCTICS.

L’ENTREVISTA
Lluís Barnadas Figuls
pdf
Informem Nº 33 Gener 2010 - 01 Gener 2010
EN AQUEST INFORMEM:

EDITORIAL
La neu ja és aquí!
Segon Informem en format digital

NOTICIES DEL CLUB
Recomanacions pel material dels més petits
Una sortida molt freda i nevada
Entrenaments físics a la Cerdanya
Nou programa d’esquí per a nens i nenes amb diversitat funcional

EL SOCI OPINA
En temps de crisi parlem de benefici… parlem del benefici de l’entrenador personal...

ESPORT & SALUT
Què és una revisió mèdico-esportiva

EL RACÓ DE LA FEDERACIÓ
Membres de l’Equip de Tecnificació de la FCEH del CANM-C

LES NORMES DEL JOC
Normes de joc... Coneixem bé les normes del nostre esport? Capítol II

CONÈIXER AL SOCI
Família Costa Torrecilla
pdf
Informem Nº 32 Novembre 2009 - 01 Novembre 2009
EN AQUEST INFORMEM:

EDITORIAL
Nou format de l’Informem

DES DE LA DIRECCIÓ
Objectius pel CANM Cerdanya, temporada 2009-2010 (Per Serra)
La temporada 2009-2010 ens pica a la porta (Estel Carreras i Olga Deyurka)

NOTICIES DEL CLUB
Sortides d’estiu: Tignes i Val Senales
Sortides de tardor: Tignes i Màsters
Presentació del cos tècnic del CANM-C
Entrenaments físics a Barcelona
Entrenaments extra els divendres
Activitats d’esquí de muntanya
Calendari temporada 2009 – 2010

EL SOCI OPINA
El Circuit de Lliga Catalana de Clubs (Jordi Selga)

EL RACÓ DE LA FEDERACIÓ
Copa del Món d’Snowboard - Big Air a Barcelona (Ramon Carreras)

LES NORMES DEL JOC
Normes de joc... Coneixem bé les normes del nostre esport? Capítol I (Judith Lluent i Helena Carreras)

INTERSPORT Head Victor Carreras Intersport Oller Brokers Casfin Boniquet Fusteria integral Jordi Matholding Grau Soler ortopedia Psicologa Silvia Alsina

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

A través del present avís CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA informa als usuaris del lloc www.canmc.org, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a l'EMPRESA les dades personals que els són sol·licitades al lloc web. També s'informa als usuaris de la incorporació de les dades en fitxers, el titular i responsable dels quals és CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA, portant a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la seva sol·licitud, així com l'enviament d'informació comercial, per mitjans tradicionals i electrònics,sobre els serveis oferts actualment i en el futur.
Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides als formularis. En cas de no proporcionar totes les dades estimades com a necessàries, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï.
L'usuari haurà d'emplenar amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent als danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA ha adoptat tots els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscs possibles.
Igualment, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. Així mateix, aquest deure de confidencialitat és d'obligat compliment per tots aquells tercers que, en virtut d'un contracte de serveis d'encarregat del tractament de dades, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d'informació de CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA.
L'usuari o la persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb l'establert a la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, adreçant una comunicació escrita i/o electrònica a info@canmc.org a CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA amb adreça Av. Pirineus, 23 baixos 17520 PUIGCERDÀ (GIRONA), en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari.
En cas que l'empresa oferís algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents d'aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d'incongruència.
CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que s'hi introdueixin.