Allaus: tipus, predicció i estadístiques

13/03/2013

Les allaus són un dels majors perills que podem trobar esquiant fora pista, ja que no és fàcil preveure quan i on es poden produir.

Una allau és una massa de neu o de glaç que es desprèn i es precipita avall pel vessant d'una muntanya. Pot arribar a velocitats impressionants, té una força aclaparadora capaç d'enderrocar cases, arbres i és molt, molt perillós.

La major part d'accidents amb allaus es produeixen perquè el mateix esquiador provoca la inestabilitat de la neu amb el seu pas.

Normalment es diferencia entre 3 tipus d'allaus :

- Allaus de neu pols: es produeixen quan tenim grans acumulacions de neu poc compactada. Al nostre país no són gaire comunes i poden ser molt ràpides i destructives.

- Allaus de placa: la neu que porta el vent s’acumula en forma d'unes plaques dures a sotavent dels cim i carenes. Aquestes plaques poden no estar ben ancorades a terra, ja sigui perquè existeixen capes dèbils al mantell nival o inclús perquè el terra és molt llis.
El pas de l'esquiador produeix una sobrecàrrega que genera una fractura que es propaga ràpidament i fa que una part més o menys gran de la placa es trenqui i caigui per la pendent.
Són les més comunes al nostre país i poden ser molt perilloses, ja que els blocs de placa dura poden causar traumatismes molt importants.

- Allaus de fusió: quan comença a fer calor i es fon la neu, canvien les seves propietats i l’aigua genera una capa lubricant amb el terra que pot fer que tot el mantell nival es desprengui cap a la vall. Són comunes a la primavera o en períodes de pujades de temperatura.

Com hem dit, a les nostres contrades les allaus més comunes i perilloses són les de placa. Les plaques de vent poden ser força dures i resistents i normalment es troben a sotavent dels cims i carenes i acostumen a anar acompanyades (tot i que no sempre) amb cornises (que es poden desprendre i produir una allau). Quan pugem o baixem per una zona dura és important saber si és neu compacte o és tracta d'una placa de vent.

Per la predicció del risc d'allaus necessitem conèixer el terreny, les orientacions i el temps que ha fet els últims dies. La informació que ens donen els guies i refugis és molt important i els Butlletins de Perill d'Allaus són una de les eines més importants i de més fàcil accés de les que disposa l’esquiador de muntanya. Els Butlletins de Perill d'Allaus classifiquen el risc d'allaus en una escala del 1 al 5:

- Amb risc 4 o 5 (Fort – Molt fort): és millor quedar-se a casa o a les pistes i no arriscar-se.
- Amb risc 3 (Marcat): hem de tenir experiència i anar amb molt de compte.
- Amb risc 1 i 2 (Feble – Moderat): podem fer sortides normals però mai podem baixar la guàrdia.

Aquesta escala és merament indicativa i cada vessant pot tenir condicions diferents.Els Butlletins de Perill d'Allaus per al Pirineu els podem trobar a Meteocat (>Predicció >Predicció al Pirineus >Butlletí de Perill d'Allaus). A més d'indicar el risc a l'Escala Europea, indiquen les orientacions més exposades, la innivació per alçades i orientacions i la previsió pels propers dies.

Per exemple, per la zona Ter Freser en data 13-03-13:També el podem obtenir en format de text:

La consulta d'aquesta informació abans de la sortida és una eina imprescindible. Podeu trobar més informació sobre allaus fent clic a Institut Geològic de Catalunya. Per tenir una idea de la importància de les allaus com a font d'accidents a la muntanya hivernal podeu analitzar la següents taules del web mencionat.

Nombre d'accidents i de víctimes mortals des de la temporada 1986-1987:Si bé, a la temporada 2010-2011 no van haver-hi morts, durant la temporada 2009-2010 van haver-hi tres morts i a la 2008-2009 va haver-hi un mort.Així doncs, cal tenir present que l'esquí de muntanya es desenvolupa en un medi on els perills hi són presents. Per tant, abans de sortir cal informar-se de quina és la previsió a la zona on es vol fer la sortida.

Independentment del risc previst cal actuar, sempre, amb responsabilitat i respecte per tal de minimitzar les possibilitats de ser víctimes d'un accident.

Paco Gorina


INTERSPORT Head Victor Carreras Intersport Oller Brokers Casfin Boniquet Fusteria integral Jordi Matholding Grau Soler ortopedia Psicologa Silvia Alsina

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

A través del present avís CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA informa als usuaris del lloc www.canmc.org, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a l'EMPRESA les dades personals que els són sol·licitades al lloc web. També s'informa als usuaris de la incorporació de les dades en fitxers, el titular i responsable dels quals és CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA, portant a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la seva sol·licitud, així com l'enviament d'informació comercial, per mitjans tradicionals i electrònics,sobre els serveis oferts actualment i en el futur.
Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides als formularis. En cas de no proporcionar totes les dades estimades com a necessàries, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï.
L'usuari haurà d'emplenar amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent als danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA ha adoptat tots els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscs possibles.
Igualment, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. Així mateix, aquest deure de confidencialitat és d'obligat compliment per tots aquells tercers que, en virtut d'un contracte de serveis d'encarregat del tractament de dades, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d'informació de CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA.
L'usuari o la persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb l'establert a la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, adreçant una comunicació escrita i/o electrònica a info@canmc.org a CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA amb adreça Av. Pirineus, 23 baixos 17520 PUIGCERDÀ (GIRONA), en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari.
En cas que l'empresa oferís algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents d'aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d'incongruència.
CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que s'hi introdueixin.