Un Cargol amb molta història

08/03/2017

El Cargol de Neu, la històrica cursa d'Alevins organitzada pel CANM Cerdanya des del 1994.

La temporada 93-94 va néixer una prova pionera a l’àmbit de l’esquí alpí català i espanyol, fruit de la il·lusió de l’equip que conduïa el nostre Club en aquell moment (tècnics, junta, corredors, i amb el suport econòmic i humà de la botiga Body Molina i d’algunes empreses col·laboradores).

Havia de tenir tres premisses:

INNOVADORA
En aquell moment el reglament no permetia que hi haguessin curses d’Alevins i per tant no hi havia calendari de competicions. Per això es va decidir organitzar un esdeveniment diferent. Seria un SúperGegant per a tots els Alevins, una prova oberta a tots els nens/es que volguessin participar d’arreu d’Espanya i l'estranger, similar a altres proves internacionals infantils.


RIGOR TÈCNIC
S’havia de muntar amb els mateixos mitjans, rigor i seriositat que qualsevol altra prova de les altres categories.

ESTIMULADORA
Seria una cursa i una festa al mateix temps, amb obsequis per a tots els participants, una festa a la seu del Club, a La Casona d’Age, i fins i tot una possible desfilada prèvia a la cursa.

I així el 12 de febrer del 1994 es va celebrar, a La Molina, el I Cargol de Neu. Va tenir una participació massiva, van venir el "millors corredors alevins” d’altres federacions, i fins i tot d’Andorra. L’èxit va ser aclaparador, tant l’organització de la prova com la festa i els regals pels protagonistes. A partir d’aquell moment la seva continuïtat estava garantida.

La segona edició el 18 de febrer del 1995 també es va celebrar a La Molina. A partir de la tercera El Cargol de Neu ja s’ha disputat sempre a Masella.Les temporades següents altres clubs catalans, en veure el ressò d’aquest tipus de cursa pels alevins, també en van anar creant d’altres similars, en què es compagina la cursa i la festa.

Aquesta temporada el 15 de març del 2014 se celebrarà el XXI Cargol de Neu. S’ha convertit en tot un clàssic de la competició pels nostres petits corredors. El seu esperit continua essent el mateix que el que el va crear i cada edició és un nou repte per anar-lo millorant.

Fotografies:
Sortida del 1r Cargol de Neu amb Mireia Carreras al portilló
Cartell del 1r Cargol fet per l'Anna Alcubierre
Els Cargols de Neu
Samarreta del VI Cargol de Neu. Dibuix guanyador del concurs del VI Cargol, fet per Clara Capellades Duran

Maite Salinas Hervás
Sòcia del CANM Cerdanya número 107


INTERSPORT Head Victor Carreras Intersport Oller Brokers Casfin Boniquet Fusteria integral Jordi Matholding Grau Soler ortopedia Psicologa Silvia Alsina

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

A través del present avís CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA informa als usuaris del lloc www.canmc.org, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a l'EMPRESA les dades personals que els són sol·licitades al lloc web. També s'informa als usuaris de la incorporació de les dades en fitxers, el titular i responsable dels quals és CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA, portant a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la seva sol·licitud, així com l'enviament d'informació comercial, per mitjans tradicionals i electrònics,sobre els serveis oferts actualment i en el futur.
Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides als formularis. En cas de no proporcionar totes les dades estimades com a necessàries, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï.
L'usuari haurà d'emplenar amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent als danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA ha adoptat tots els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscs possibles.
Igualment, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. Així mateix, aquest deure de confidencialitat és d'obligat compliment per tots aquells tercers que, en virtut d'un contracte de serveis d'encarregat del tractament de dades, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d'informació de CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA.
L'usuari o la persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb l'establert a la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, adreçant una comunicació escrita i/o electrònica a info@canmc.org a CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA amb adreça Av. Pirineus, 23 baixos 17520 PUIGCERDÀ (GIRONA), en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari.
En cas que l'empresa oferís algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents d'aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d'incongruència.
CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que s'hi introdueixin.