Normativa de l'esquiador

14/01/2015

Respecte dels altres

L'esquiador o snowboarder ha de comportar-se de manera que no posi en perill o perjudiqui els altres.

Control de la velocitat i el comportament

L'esquiador o snowboarder ha d'esquiar de forma controlada. Ha d'adaptar la seva velocitat i forma d'esquiar o lliscar en surf de neu a la seva habilitat personal i a les condicions generals del terreny, neu i temps així com la densitat del trànsit a les pistes.

Elecció de la ruta

L'esquiador o snowboarder que ve de darrere ha de triar el seu camí de manera que no posi en perill l'esquiador o snowboarder de davant.

Avançaments

L'avançament pot efectuar-se per sobre o per sota, dreta o esquerra, però sempre de manera que es deixi espai suficient per prevenir les evolucions voluntàries o involuntàries de l'esquiador o snowboarder avançat.

Entrar a la pista, començar a lliscar i girar cap amunt

Tot esquiador i snowboarder que entra en una pista, reprèn la seva marxa després d'aturar-se o evoluciona cap amunt ha de mirar amunt i avall de la pista per assegurar que pot fer-ho sense provocar perill per a ell o els altres.

Aturar-se a la pista

Tot esquiador o snowboarder ha d'evitar estacionar sense necessitat en els passos estrets o sense visibilitat de les pistes. En cas de caiguda en un d'aquests llocs, ha d'apartar i deixar lliure la pista el més aviat possible.

Pujar i baixar a peu

L'esquiador o snowboarder que pugi o baixi a peu ho ha de fer pel lateral de la pista.

Respecte del abalisament i la senyalització

Tot esquiador o snowboarder ha de respectar l'abalisament i la senyalització.

Prestació d'ajuda

En cas d'accident tot esquiador o snowboarder té la responsabilitat de donar socors.

Identificació

Tots els esquiadors o snowboarders que siguin testimonis d'un accident, siguin o no responsables, s'han d'identificar i intercanviar noms i adreces.


Dit això, esperem que respecteu les normes fent de l'esquí una activitat en la que conviuen diferents persones d'una forma agradable i segura.

FONT D'INFORMACIÓ:

http://atudem.org/normas-fis.html

FOTOGRAFIES: Grandvalira i Masella

 
       

 

INTERSPORT Head Victor Carreras Intersport Oller Brokers Casfin Boniquet Fusteria integral Jordi Matholding Grau Soler ortopedia Psicologa Silvia Alsina

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

A través del present avís CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA informa als usuaris del lloc www.canmc.org, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a l'EMPRESA les dades personals que els són sol·licitades al lloc web. També s'informa als usuaris de la incorporació de les dades en fitxers, el titular i responsable dels quals és CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA, portant a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la seva sol·licitud, així com l'enviament d'informació comercial, per mitjans tradicionals i electrònics,sobre els serveis oferts actualment i en el futur.
Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides als formularis. En cas de no proporcionar totes les dades estimades com a necessàries, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï.
L'usuari haurà d'emplenar amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent als danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA ha adoptat tots els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscs possibles.
Igualment, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. Així mateix, aquest deure de confidencialitat és d'obligat compliment per tots aquells tercers que, en virtut d'un contracte de serveis d'encarregat del tractament de dades, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d'informació de CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA.
L'usuari o la persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb l'establert a la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, adreçant una comunicació escrita i/o electrònica a info@canmc.org a CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA amb adreça Av. Pirineus, 23 baixos 17520 PUIGCERDÀ (GIRONA), en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari.
En cas que l'empresa oferís algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents d'aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d'incongruència.
CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que s'hi introdueixin.