La importància de la protecció ocular en l'esquí

16/01/2015

LA IMPORTÀNCIA DE LA PROTECCIÓ OCULAR

Durant la nostra pràctica esportiva estem exposats a unes condicions atmosfèriques i a unes condicions geogràfiques. D'aquesta manera ens protegim amb bon calçat, bona indumentària, crema solar i de vegades ens oblidem de les ulleres de sol.

Sabem que l'ull humà només pot veure l'anomenada llum visible que abasta les longituds d'ona que oscil·len entre 400-700 nm. Per tant fora d'aquest espectre es troba la llum Ultraviolada i la Infraroja que pot ser nociva pels nostres ulls.


RADIACIÓ ULTRAVIOLADA I PATOLOGIES ASSOCIADES

Hi ha múltiples patologies associades ala Radiació UV, algunes de les quals es mostren de manera aguda, les més freqüents i conegudes són aquelles que apareixen poc després d'haver estat exposats a la llum solar i altres es manifesten de manera tardana i són conseqüència directa de la quantitat de dosi acumulada al llarg de la nostra vida. Aquestes últimes són les realment greus ja que inclouen la patologia tumoral i degenerativa.

La llum Ultravioladaés per definició la que es troba per sota de 400 nm de longitud d'ona i se la coneix col·loquialment com a llum negra. Aquesta llum és nociva per la seva capacitat de provocar efectes cancerígens degut a la seva capacitat de provocar mutacions.

L'atmosfera i, en concret, la capa d'ozó s'encarreguen de filtrar la quantitat total de raigs UV que ens arriben, tant és així que els Raigs UV-C no tenen capacitat d'arribar al nostre organisme. Per contra els raigs UV-A es filtren a la capa d'Ozó i els Raigs UV-B es filtren mínimament tot i que tenen gran poder mutàgen.

Hi ha un índex de radiació UV que ens informa de la intensitat de radiació a la qual ens exposem en funció de múltiples variables i per tant de la capacitat lesiva d'aquesta radiació.

Així de manera il·lustrativa podem trobar:

Patologia Aguda associada al Sol (Radiació UV):

-      Conjuntivitis

-      Queratitis

    Blefaritis

Aquestes patologies es manifesten clarament en les hores posteriors a l'exposició solar.

    

Patologia Crònica associada al Sol:

    Catarates precoces

-      Pterigon

-     Retinopaties

-     Degeneració Macular

-     Patologia tumoral

Sabem doncs que necessitem protegir els nostres ulls de l'acció directa del sol, evidentment amb unes ulleres que reuneixin unes característiques però en què ens hem de basar per triar les nostres ulleres de sol?

    

QUINS REQUISITS HAN DE COMPLIR LES ULLERES DE SOL?

L'elecció de les ulleres no ha d'estar influenciada per l'estètica sinó que ha de prevaler una tradició comprovable en el sector, una lent adequada, reconeguda i que hagi passat els controls i estàndards de qualitat i un model específic per a l'ús que li anem a donar.

Segons dades del Col·legi d'Òptics i Optometristes, més del 50% d'ulleres venudes a Espanya no realitzen una correcta protecció contra els raigs UV i això és bastant preocupant.

La part fonamental d'unes ulleres ha de ser la lent i aquesta ha de complir amb un nivell de protecció enfront dels raigs UV que el fabricant ha de identificar. A més ha de mostrar un segell en el seu model que és la marca CE, la presència d'aquesta marca garanteix que es compleix la normativa europea que estableix 5 nivells de filtre de llum solar.

Nivells de filtre de llum solar:

L'estàndard europeu EN 1836: 2005 + A1: 2007 (UNE-EN 1836: 2006 + A1: 2008 versió oficial en espanyol) estableix els següents nivells en funció del percentatge de llum que transmet la lent.

0: Transmet del 80 al 100% de la llum.

1: Transmet del 44 al 80%

2: Transmet del 19 al 43%

3: Transmet del 9 al 18%

4: Transmet del 3 al 8%

    

Atenció! no hem de confondre la quantitat de llum transmesa per la lent amb el filtre per raigs UV que tingui la mateixa lent. Podem trobar una lent transparent, és a dir que deixa passar el 100% de la LLUM VISIBLE i no obstant això BLOQUEJAR ELS RAIGS UV.

Tipus de lent:

Una vegada que sabem quin grau de filtre solar ens cal buscarem un model de lent d'acord amb la nostra activitat. Així tindrem diferents colors en la lent amb la seva especial indicació.

-      Lents grises: es consideren neutres i són especialment recomanades pel seu ús en la conducció.

-      Lents verdes o marrons: especialment recomanades per al seu ús a l'aire lliure.

-      Lents vermelles: augmenten el contrast i són útils en condicions de poca il·luminació.

-      Lents taronges o grogues: realcen més el contrast que les anteriors i són especialment aptes per a poca il·luminació.

-      Lents blaves o violetes: l'única indicació és estètica.

Recordem que la TINTURA D'UNA LENT NO LI DÓNA PODER DE FILTRE. 

Una altra característica a tenir en compte és la polarització de la llum que implica el canvi que produeix en el feix de llum en incidir sobre una superfície plana com és la neu, aigua, asfalt mullat, etc. Això fa que aquest reflex provoqui major dany. Per això existeixen les lents polaritzades, indicades especialment pels els esports de Neu i Nàutics.

Finalment citarem una altra característica d'algunes lents que és la lent fotocromàtica, aquella que és capaç de respondre a la intensitat de la llum UV enfosquint en condicions d'alta lluminositat i aclarint en les condicions de baixa. Aquesta característica és molt importants per a esports com MTB, Trail Running, Ciclisme, sobretot quan discorren per Boscos o en canvi de condicions meteorològiques. L'únic problema d'aquest tipus de lent és que amb el temps perd aquesta propietat.

 

Agraïments a Montse Serra de Focus Òptics

FONT:

César Canales Hortelano. FEA Servicio de Urgencias Hospital Virgen de la Luz de Cuenca y Especialista en MFYC.

Més info: aquí

INTERSPORT Head Victor Carreras Intersport Oller Brokers Casfin Boniquet Fusteria integral Jordi Matholding Grau Soler ortopedia Psicologa Silvia Alsina

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

A través del present avís CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA informa als usuaris del lloc www.canmc.org, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a l'EMPRESA les dades personals que els són sol·licitades al lloc web. També s'informa als usuaris de la incorporació de les dades en fitxers, el titular i responsable dels quals és CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA, portant a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la seva sol·licitud, així com l'enviament d'informació comercial, per mitjans tradicionals i electrònics,sobre els serveis oferts actualment i en el futur.
Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides als formularis. En cas de no proporcionar totes les dades estimades com a necessàries, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï.
L'usuari haurà d'emplenar amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent als danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA ha adoptat tots els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscs possibles.
Igualment, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. Així mateix, aquest deure de confidencialitat és d'obligat compliment per tots aquells tercers que, en virtut d'un contracte de serveis d'encarregat del tractament de dades, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d'informació de CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA.
L'usuari o la persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb l'establert a la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, adreçant una comunicació escrita i/o electrònica a info@canmc.org a CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA amb adreça Av. Pirineus, 23 baixos 17520 PUIGCERDÀ (GIRONA), en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari.
En cas que l'empresa oferís algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents d'aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d'incongruència.
CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que s'hi introdueixin.