U14, Infantil I, Benjamí? Quin embolic!

30/09/2016

Per tal que la classificació a les curses sigui justa s'agrupen els corredors en diferents categories segons l'edat.

La major part de categories duren dos anys, però a partir de U21 s'allarguen i duren més anys.

La major part de categories tenen aquest format: U10, U12, U14, U16, U18 i U21. Ens pot ajudar a entendre com funcionen saber que la "U” ve de "Under”, traduït al català: "menys de”. És a dir, U10 vol dir menys de 10 anys.

Per agrupar als corredors en categories es té en compte l'any de naixement, o dit d'una altra manera, l'edat que tindran en acabar l'any.

Als més petits de 8 anys se'ls anomena Mini Alevins. Hi ha alguna cursa per aquesta categoria, però és de caràcter lúdic i educatiu.

La categoria U10 o Alevins I inclou aquells esquiadors que durant aquell any fan els 10 anys i els d'un any menys.

La categoria U12 o Alevins II inclou aquells esquiadors que durant aquell any fan els 12 anys i els d'un any menys.

Els Alevins o U10 i U12 acostumen a entrenar junts, ja que les curses les fan conjuntament. Dins d'aquesta categoria hi ha una Lliga Catalana, alguna cursa a nivell estatal i alguna de nivell internacional.

La categoria U14 o Infantils I, antigament anomenada Benjamins, inclou aquells esquiadors que durant aquell any fan els 14 anys i els d'un any menys.La categoria U16 o Infantils II, antigament anomenada Aguilots, inclou aquells esquiadors que durant aquell any fan els 16 anys i els d'un any menys.

Els Infantils o U14 i U16 acostumen a entrenar junts. Aquests poden participar en el Circuit d'Interclubs o bé participar en la Lliga Catalana. Si es classifiquen també poden participar a la Copa Espanya i als Campionats d'Espanya. Per altra banda, dins d'aquesta categoria es fan curses a nivell internacional a les quals s'hi accedeix a partir d'una pre-selecció tenint en compte els resultats a les curses autonòmiques o estatals.

La categoria U18 o Juvenils I inclou aquells esquiadors que durant aquell any fan els 18 anys i els d'un any menys.

La categoria U21 o Juvenils II inclou aquells esquiadors que durant aquell any fan els 21 anys i els de dos anys menys, ja que aquesta categoria dura 3 anys.

La categoria Sèniors inclou aquells corredors de més de 21 anys, sense límit d'edat.

Els U18, U21 o Juvenils i Sèniors acostumen a entrenar junts, ja que les curses les fan conjuntament. Aquests poden participar en el Circuit d'Interclubs o bé a les curses del Circuit FIS on es fa una classificació Absoluta que funciona a través de punts FIS, que són internacionals. Alguna d'aquestes competicions fa distinció entre categories U18, U21 i Sèniors a nivell autonòmic i estatal, a més també hi ha curses per Ciutadans que són aquells corredors que no formen part de cap equip nacional. Per altra banda també es fan els Campionats d'Espanya Absoluts, que a l'hora és una cursa FIS.

La categoria dels Veterans té multitud de sub-categories que agrupen els corredors en homes i dones i en franges d'edat. Per ser Veterà l'única condició és tenir més de 30 anys. Actualment els Veterans tenen una Lliga compartida entre Catalunya i Andorra, uns Campionats d'Espanya i alguna cursa internacional.

Es podria donar el cas que un esquiador de més de 30 anys volgués fer curses FIS, en aquest cas, si té el nivell i les condicions físiques mínimes, seria Sènior.

Normalment totes les curses estan dins d'una Lliga o Circuit: Interclubs, Catalana, Espanyola, FIS, Veterans,... Cada Lliga o Circuit té un sistema de puntuació diferent que es calculen mitjançant formules que tenen en compte la classificació, el temps respecte el primer o altres variables. Però d'aquest tema ja en parlarem en un altra article.

INTERSPORT Head Victor Carreras Intersport Oller Brokers Casfin Boniquet Fusteria integral Jordi Matholding Grau Soler ortopedia Psicologa Silvia Alsina

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

A través del present avís CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA informa als usuaris del lloc www.canmc.org, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a l'EMPRESA les dades personals que els són sol·licitades al lloc web. També s'informa als usuaris de la incorporació de les dades en fitxers, el titular i responsable dels quals és CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA, portant a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la seva sol·licitud, així com l'enviament d'informació comercial, per mitjans tradicionals i electrònics,sobre els serveis oferts actualment i en el futur.
Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides als formularis. En cas de no proporcionar totes les dades estimades com a necessàries, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï.
L'usuari haurà d'emplenar amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent als danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA ha adoptat tots els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscs possibles.
Igualment, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. Així mateix, aquest deure de confidencialitat és d'obligat compliment per tots aquells tercers que, en virtut d'un contracte de serveis d'encarregat del tractament de dades, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d'informació de CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA.
L'usuari o la persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb l'establert a la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, adreçant una comunicació escrita i/o electrònica a info@canmc.org a CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA amb adreça Av. Pirineus, 23 baixos 17520 PUIGCERDÀ (GIRONA), en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari.
En cas que l'empresa oferís algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents d'aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d'incongruència.
CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que s'hi introdueixin.