La importància de la roba tèrmica en l'esquiador

06/02/2012

En aquest article volem donar a conèixer la importància que té utilitzar una roba tèrmica adient per a la pràctica esportiva en situacions de fred.

Per tal d'abrigar-nos correctament utilitzarem el sistema de capes, el que vulgarment diem el vestir-nos com una ceba.

Una premissa important és que les capes que utilitzem no siguin de teixits que puguin acumular fàcilment el vapor d'aigua que el nostre cos expulsa, sinó al contrari, que tinguin bones propietats de transportar aquesta aigua que generem en els moments de més esforç cap a l'exterior. Per això, intentarem utilitzar fibres sintètiques tipus el polièster o el polipropilè, tot i que també hi ha altres fibres que ens donaran bons resultats. Hauríem d'evitar teixits com el cotó ja que ens retindran fàcilment l'aigua i tindrem ràpidament la sensació de fred.

La primera capa, la que està en contacte amb la pell, ha d'anar ajustada al cos, ni massa grossa ni massa petita però, tal i com hem dit, ben ajustada per tal cobrir tota la pell, preferiblement de màniga llarga. No és necessari que sigui molt gruixuda però això ja dependrà del fred que faci i de la sensibilitat que cada persona tingui a aquest fred. Aquesta capa sol ser actualment de "seamless" (sense costures) per a poder-se ajustar perfectament al cos.

Dins la roba interior, moltes vegades també hi farem constar la segona capa que ja serà una peça un pèl més ample i que normalment sol ser més gruixuda, tipus "powerstretch" o "micropolar". Aquest tipus de peces ja acostumen a ser de construcció normal.

I finalment, la tercera capa serà el pantaló i l'anorac, que ha de ser impermeable i que pari el vent.

Per tant, per a qualsevol esquiador, portar la roba tèrmica adient és una situació bàsica per poder gaudir del nostre esport.

INTERSPORT Head Victor Carreras Intersport Oller Brokers Casfin Boniquet Fusteria integral Jordi Matholding Grau Soler ortopedia Psicologa Silvia Alsina

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

A través del present avís CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA informa als usuaris del lloc www.canmc.org, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a l'EMPRESA les dades personals que els són sol·licitades al lloc web. També s'informa als usuaris de la incorporació de les dades en fitxers, el titular i responsable dels quals és CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA, portant a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la seva sol·licitud, així com l'enviament d'informació comercial, per mitjans tradicionals i electrònics,sobre els serveis oferts actualment i en el futur.
Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides als formularis. En cas de no proporcionar totes les dades estimades com a necessàries, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï.
L'usuari haurà d'emplenar amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent als danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA ha adoptat tots els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscs possibles.
Igualment, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. Així mateix, aquest deure de confidencialitat és d'obligat compliment per tots aquells tercers que, en virtut d'un contracte de serveis d'encarregat del tractament de dades, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d'informació de CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA.
L'usuari o la persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb l'establert a la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, adreçant una comunicació escrita i/o electrònica a info@canmc.org a CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA amb adreça Av. Pirineus, 23 baixos 17520 PUIGCERDÀ (GIRONA), en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari.
En cas que l'empresa oferís algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents d'aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d'incongruència.
CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que s'hi introdueixin.