Exitosa sortida de pre-temporada a Les 2 Alpes

31/07/2017

Del 22 de juny al 2 de juliol ha tingut lloc la primera sortida de pre-temporada del CANM Cerdanya al graciar de Les 2 Alpes.

A la sortida hi ha participat un grup de 17 corredors i corredores i tres entrenadors.

L'estada ha constat de 10 dies d'esquí amb entrenaments varis segons la categoria i nivell de cada grup i per les tardes activitats físiques variades aprofitant la infraestructura d'activitats "après ski" que hi ha a la zona.

Els entrenaments han estat molt profitosos per tot el grup i s'ha vist una evolució tècnica molt positiva, a més s'ha creat un ambient molt maco entre tots els companys.

Us animem a participar a les properes sortides per tal d'arribar a la propera temporada ben preparats.

PROPERES ESTADES:

- Saas-Fee - del 31 d’agost al 10 de setembre (9 dies esquí)

- Tignes - del 28 d’octubre al 5 de novembre (8 dies esquí)


Per més informació: descarregar .pdf estades estiu 2017

Inscripcions:
• Per correu electrònic a secretaria@canmc.org indicant nom, cognoms, categoria i Stage
• Es renovarà automàticament la llicència de corredor
• Pagament: 200€ en concepte de reserva al moment de confirmar la inscripció al compte obert de "la Caixa” ES50 2100 0014 1702 0085 7984 o domiciliació bancària, i la resta un cop tancat l’import definitiu.
• L’import abonat al Club en concepte de reserva de les sortides no serà reemborsable en cas d’anul·lació per part del soci.

INTERSPORT Head Victor Carreras Intersport Oller Brokers Casfin Boniquet Fusteria integral Jordi Matholding Grau Soler ortopedia Psicologa Silvia Alsina

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

A través del present avís CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA informa als usuaris del lloc www.canmc.org, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a l'EMPRESA les dades personals que els són sol·licitades al lloc web. També s'informa als usuaris de la incorporació de les dades en fitxers, el titular i responsable dels quals és CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA, portant a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la seva sol·licitud, així com l'enviament d'informació comercial, per mitjans tradicionals i electrònics,sobre els serveis oferts actualment i en el futur.
Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides als formularis. En cas de no proporcionar totes les dades estimades com a necessàries, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï.
L'usuari haurà d'emplenar amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent als danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA ha adoptat tots els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscs possibles.
Igualment, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. Així mateix, aquest deure de confidencialitat és d'obligat compliment per tots aquells tercers que, en virtut d'un contracte de serveis d'encarregat del tractament de dades, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d'informació de CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA.
L'usuari o la persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb l'establert a la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, adreçant una comunicació escrita i/o electrònica a info@canmc.org a CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA amb adreça Av. Pirineus, 23 baixos 17520 PUIGCERDÀ (GIRONA), en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari.
En cas que l'empresa oferís algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents d'aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d'incongruència.
CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que s'hi introdueixin.