Normativa FIS sobre Monos de Competició d’Esquí Alpí

31/07/2017

La Federació Catalana d’Esports d’Hivern (fceh) ens informa que a partir de la temporada 2018-2019 entrarà en vigor la normativa FIS sobre Monos de Competició d’Esquí Alpí per la que hauran de portar obligatòriament l’"etiqueta FIS” tots els corredors de les Categories U18, U21 i U30. Ens informen també que durant el proper meeting de la FIS a l’octubre de 2017, es discutirà la confirmació d’aquesta obligació per les Categories de U14, U16 i Veterans.Conseqüentment,  s’aconsella que tots els corredors de les categories U18, U21 i U30, tinguin prevista l’aplicació d’aquesta norma (ja en vigor en WC, CC i WJC), i que en adquirir o rebre un mono nou controlin que aquesta etiqueta hi està adherida en previsió de la seva validesa per la temporada 2018-1019.

En relació als corredors de U14 i U16, la recomanació és la mateixa, si bé en aquests moments no tenim certesa de la obligatorietat de la norma per  aquestes categories, encara que la tendència es anar sent mes exigents en el que és la protecció i seguretat dels corredors.

La FIS no regula les categories dels mes petits. Així doncs no contempla aquesta normativa a curt termini per les Categories de MiniAlevins i Alevins de U10 i U12.

Aprofitem per a comunicar-vos que obrim el període per realitzar les reserves dels Monos de Competició per a la Temporada 2017-2018. Podeu revisar les equipacions dels vostres fills/es durant les vacances!!! A l’arxiu adjunt trobareu la Guia de talles i el model. Els preus són els següents:

·         Talles XXS i XS (NO FIS)                           230 euros.

·         Talles XS, S i M (FIS)                                 330 euros.

·         Talles L,XL, XXL I 3XL (FIS)                     360 euros.


Les reserves quedaran confirmades un cop efectuat ingrés o transferència de 100 euros al compte que el Club té obert a "Caixabank” ES50 2100 0014 1702 0085 7984.

ATENCIÓ MOLT IMPORTANT!!! El termini per garantir l’entrega dels monos a inicis del mes de desembre finalitza el dia 3 de setembre a les 14 hores!!!!! Les reserves realitzades amb posterioritat a aquesta data no es rebran fins el mes de gener de 2018.

INTERSPORT Head Victor Carreras Intersport Oller Brokers Casfin Boniquet Fusteria integral Jordi Matholding Grau Soler ortopedia Psicologa Silvia Alsina

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

A través del present avís CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA informa als usuaris del lloc www.canmc.org, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a l'EMPRESA les dades personals que els són sol·licitades al lloc web. També s'informa als usuaris de la incorporació de les dades en fitxers, el titular i responsable dels quals és CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA, portant a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la seva sol·licitud, així com l'enviament d'informació comercial, per mitjans tradicionals i electrònics,sobre els serveis oferts actualment i en el futur.
Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides als formularis. En cas de no proporcionar totes les dades estimades com a necessàries, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï.
L'usuari haurà d'emplenar amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent als danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA ha adoptat tots els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscs possibles.
Igualment, CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. Així mateix, aquest deure de confidencialitat és d'obligat compliment per tots aquells tercers que, en virtut d'un contracte de serveis d'encarregat del tractament de dades, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d'informació de CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA.
L'usuari o la persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb l'establert a la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, adreçant una comunicació escrita i/o electrònica a info@canmc.org a CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA amb adreça Av. Pirineus, 23 baixos 17520 PUIGCERDÀ (GIRONA), en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari.
En cas que l'empresa oferís algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents d'aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d'incongruència.
CLUB ALPI NURIA MASELLA CERDANYA es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que s'hi introdueixin.