Avís legal de www.canmc.org

El present avís (en endavant, l’”Avís Legal”) regula l’accés, navegació i ús de la pàgina web https://canmc.org/ (en endavant, el “Portal” o el “Web”) que el Club Alpí Núria Masella Cerdanya (en endavant, “CANMC”) posa a disposició dels usuaris d’Internet. La utilització del Portal implica la condició d’usuari del Portal (en endavant, “Usuari”) i implica la acceptació plena sense reserva de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada pel CANMC en el moment mateix en el que l’usuari accedeix al Portal. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir cada cop que es proposi a utilitzar el Portal aquest Avís Legal, perquè tant el Portal en si, com aquest Avís Legal, poden sofrir modificacions.

El present avís (en endavant, l’”Avís Legal”) regula l’accés, navegació i ús de la pàgina web https://canmc.org/ (en endavant, el “Portal” o el “Web”) que el Club Alpí Núria Masella Cerdanya (en endavant, “CANMC”) posa a disposició dels usuaris d’Internet. La utilització del Portal implica la condició d’usuari del Portal (en endavant, “Usuari”) i implica la acceptació plena sense reserva de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada pel CANMC en el moment mateix en el que l’usuari accedeix al Portal. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir cada cop que es proposi a utilitzar el Portal aquest Avís Legal, perquè tant el Portal en si, com aquest Avís Legal, poden sofrir modificacions.

1.INFORMACIÓ LEGAL

El responsable del lloc Web és Club Alpí Núria Masella Cerdanya, amb domicili social a l’Avinguda Pirineus, 23 baixos, 17528 Puigcerdà, Espanya i N.I.F. número G17402405, inscrita al Registre d’Entitats Esportives número 1.376.
CANMC és titular del nom de domini canmc.org i de les pàgines d’internet a les que s’accedeix a través de dit domini https://canmc.org/.
L’accés a la pàgina web és gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions de la que l’Usuari tingui l’accés. La finalitat principal de la Web és donar a conèixer l’activitat de CANMC i proporcionar informació relacionada amb aquesta activitat i que pugui resultat d’ús als Usuaris.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El web no ofereix garantia de cap tipus. CANMC no pot garantir que les seves pàgines webs estiguin en tot moment disponibles. Així mateix, no es fa responsable dels danys i perjudicis, directes o indirectes, derivats del ús de la mateixa, inclosos danys a sistemes informàtics que poguessin causar-se a l’Usuari o a tercers, ni garanteix l’absència de virus o altres elements lesius.
Tots els continguts del Portal (texts, fotografies, imatges, software, codis font, etc.), son propietat intel·lectual de CANMC o de tercers i no podran ser reproduïts, copiats, enganxats, enllaçats, transmesos, distribuïts o manipulats de cap forma ni en cap finalitat, sense l’autorització prèvia i per escrit de CANMC, mantenint en tot moment el “copyright” intacte i qualsevol indicador de la propietat intel·lectual dels materials o continguts. Tot us o modificació dels continguts del Portal per qualsevol altre finalitat diferent al autoritzat en el present Avís Legal serà considerat una violació de les lleis internacionals del “copyright”, que protegeixen els drets d’autor.
Les marques, noms comercials o signes distintius son titularitat de CANMC o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al Portal atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

3. CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL

3.1. Obligació de fer un ús correcte del Portal

L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal en conformitat amb la Llei, amb el present Avís Legal, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic, responent en front al CANMC o en front a tercers de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència del incompliment de dita obligació.

En la utilització de la Web, l’Usuari es compromet a no portar a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, interessos i drets de CANMC o de tercers o que pugui danyar , inutilitzar o sobrecarregar el Portal, o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització de la Web. A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar el Portal amb fins o efecte il·lícits, lesius dels drets o interessos de tercers, o que de qualsevol altre forma sobrecarregui, danyi o inutilitzi les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) de CANMC o de tercers.

3.2. Introducció d’enllaços al Portal

L’Usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al Portal haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació:
L’enllaç únicament vincularà amb la “Home” o pàgina principal de la Web però no podrà reproduir-la de cap forma (inline links, copia dels texts, gràfics, etc.).
Queda prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin al Portal o permetin la visualització dels seus continguts a través de direccions d’internet diferents a les del propi Portal i, en qualsevol cas, aquesta prohibició inclou també que es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Portal.
No es declararà ni es donarà a entendre que CANMC ha autoritzat o que ha assumit o supervisat de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la que s’estableixi l’enllaç.
El establiment de l’enllaç no implica en qualsevol cas l’existència de les relacions entre CANMC i el propietari de la pàgina web en la que s’estableixi, ni l’acceptació ni aprovació per part de CANM dels seus continguts o serveis.
La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i a les bones costums o que resultin inapropiats i entrin en conflicte amb l’activitat de CANMC.

3.3. Llocs webs enllaçats

El Portal pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permetin al Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, “Llocs Web Enllaçats). En aquests casos CANMC actua com a prestador de serveis d’intermediació en conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electronic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Web Enllaçats en la mesura en la que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligencia deguda.

CANMC no coneix els continguts i serveis dels Llocs Web Enllaçats i per tant no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, indisponiblitat, error i inutilitat dels Llocs Web Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a CANMC.

3.4. Menors d’edat

Els serveis del Portal, especialment el taulell d’anuncis d’articles de segona mà i la participació en Blogs, estan destinats a ser utilitzats per majors d’edat. Els menors d’edat han d’obtenir prèviament el permís dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

4. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

’Usuari de la Web és conscient i accepta voluntària i expressament que utilitza aquest lloc Web sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
CANMC no es responsabilitza dels errors o omissions dels que poguessin emmalaltir els continguts d’aquest lloc Web o altres continguts als que es pugui accedir a través de la mateixa. L’accés al Portal no implica la obligació per part de CANMC de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter informatiu general i no constitueixen oferta concreta dels serveis oferts per CANMC.
L’Usuari serà el responsable de la veracitat de les dades publicades, tant en el taulell d’anuncis com en el Blog. El CANMC es reserva el dret a eliminar qualsevol anunci o publicació quan es consideri que no compleix les normes d’ús de la Web o tingui coneixement de la il·licitud del contingut anunciat o la contravenció d’alguna previsió legal. CANMC no està obligat a exercir cap tipus de control previ sobre la veracitat o licitud del contingut publicat. Aquells usuaris que vulguin posar en coneixement del CANMC informació relativa a la possible licitud d’algun dels anuncis publicats a la Web podran fer-ho mitjançant comunicació escrita dirigida al correu electrònic secretaria@canmc.org .
El servei dedicat a la publicació d’anuncis de venda de material esportiu serà d’utilització exclusiva per aquells usuaris que hagin acceptat el present Avís Legal. L’Usuari reconeix i accepta que qualsevol relació contractual i extracontractual que formalitzi amb els anunciants o terceres persones connectades a través del taulell d’anuncis del Portal, s’entenen realitzats única i exclusivament entre l’Usuari i l’anunciant i/o tercera persona. L’Usuari accepta que CANMC no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de dit taulell d’anuncis.
CANMC no es responsabilitza de cap dany derivat de la utilització del Portal, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en el mateix es facilita, ni de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Portal, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Portal.
L’Usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no son totalment fiables i que, per tant, CANMC no garanteix la absència de virus i altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i arxius continguts en els mateixos.
L’accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat y funcionament del qual no correspon a CANMC. Per conseqüència, CANMC no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

5. LEGISLACIÓ

El present Avís Legal està subjecte a les lleis espanyoles.

Data última revisió: [08/2020]