Política de Privacitat de www.canmc.org

La següent Política de Privacitat descriu el tractament de les dades personals que Club Alpí Núria Masella Cerdanya (en endavant, “CANMC” o el “Club”) porta a terme dels usuaris de la seva pàgina web www.canmc.org (en endavant, la “Web”).

 1. Qui és el responsable de les dades que facilita?

El responsable de les dades personals que es tracten a traves del Web és el Club Alpí Núria Masella Cerdanya, amb domicili a Avinguda Pirineus, 23 baixos, 17528, Puigcerdà, i N.I.F. G17402405 (en endavant, el “Responsable del tractament” o el “Responsable”).

 1. Quin tipus de dades recollim?

Les dades personals dels usuaris que el Responsable recull i tracta a través de la Web són dades identificatives (noms i cognoms), dades de contacte (direcció de correu electrònic i número de telèfon) i altres dades personals que pugui incloure l’usuari en el missatge dels corresponents formularis de contacte.

 1. Perquè utilitzem les seves dades personals i quina és la base de la legitimació?

El Responsable del tractament tracta les dades personals que es detallen en l’apartat anterior per les següents finalitats:

 • Atenció de sol·licituds. En la pàgina Web vostè pot trobar diferents formularis de contacte per sol·licitar qualsevol informació relacionada amb les activitats que desenvolupa CANMC. El responsable tractarà les seves dades personals amb la finalitat d’atendre i gestionar les seves peticions.
 • Gestió d’anuncis. CANMC posa a disposició, a través de la pàgina Web, un taulell d’anuncis per la compra y venda d’articles de segona mà. El Responsable tractarà les seves dades personals amb l’objectiu de gestionar el mencionat tauler d’anuncis.
 • Participació en el blog. La Web conté una secció o blog on es publica informació d’interès relacionada amb l’activitat de CANMC. El responsable tractarà les seves dades personals amb la finalitat de que vostè pugui participar en el fòrum de la mencionada secció o blog.
 • Comunicacions comercials. En caso de que hagi prestat el seu consentiment per això, CANMC tractarà les seves dades per enviar-li comunicacions comercials que li puguin resultar d’interès.

La base legitimadora del tractament de les seves dades és el seu consentiment que presta al omplir i enviar-nos el corresponent formulari de contacte, el formulari per a la publicació d’anuncis o la participació en el blog. En el cas de les comunicacions comercials, el seu coneixement es presta al marcar la corresponent casella d’acceptació d’aquest tipus de comunicacions. Li recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment pels mitjans indicats al punt 6 (“Drets. Revocació del consentiment”) de la present Política de Privacitat.

 1. Amb qui compartim les seves dades?

Los diferents departaments del Responsable del tractament implicats en la tramitació de la seva petició poden accedir a les seves dades personals per a la correcte gestió de la mateixa.

Així mateix, CANMC utilitza prestadors de serveis per a la realització d’algunes tasques. Aquests prestadors de serveis, que actuen en qualitat d’encarregats del tractament del Responsable, poden canviar al llarg del temps, però CANMC garantitza, entre altres mitjans, a través de la firma d’acords, que compleixin amb les mesures de seguretat apropiades i que segueixin les seves instruccions en el tractament de dades personals a les que accedeixen.

 1. Durant quan temps conservem les seves dades?

Les dades personals seran conservades durant el temps que sigui necessari per tramitar la petició o sol·licitud efectuada per l’usuari, més un període addicional de tres anys.

Les dades dels usuaris que es tractin per l’enviament de comunicacions comercials seran tractades fins que l’usuari sol·liciti la baixa a dit servei.

 1. Revocació del consentiment

D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades, vostè pot exercir diferents drets en front a CANMC:

 • Dret d’accés a les seves dades i obtindré una copia de les mateixes.
 • Dret rectificació.
 • Dret de supressió.
 • Dret a la limitació del tractament.
 • Dret a la portabilitat de aquelles dades que ha facilitat.
 • Dret de oposició.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat.

Per l’exercici d’aquests drets, o per revocar el consentiment prestat, pot contactar amb CANMC a través dels següents mitjans:

 • Enviant la seva petició per correu electrònic a: secretaria@canmc.org.
 • Dirigint una carta per correu postal al domicilio del Responsable del tractament: Avinguda Pirineus, 23 baixos, 17528, Puigcerdà.

En tot cas, li recordem que pot presentar les reclamacions que consideri oportunes davant la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).