MINIALEVINS

Categoria on l’alumne s’inicia en el món de l’esquí. Els objectius principals són:

  • Adaptació al medi i al material, on l’alumne comenci a tenir autonomia.
  • Aprendre a controlar la seva velocitat.
  • Ser capaç de baixar per pistes verdes i blaves.

El rang d’edat d’aquesta categoria és de 3 a 4 anys.

Categoria on l’alumne s’inicia o segueix i millora la seva tècnica. Els objectius principals són:

  • Esquiar en paral·lel.
  • Ser capaç d’esquiar en diferents tipus de pendents i relleus.
  • Iniciar la conducció sobre els cantells.

El rang d’edat d’aquesta categoria és de 4 a 8 anys.

ALEVINS

Categoria on l’esquiador millora i perfecciona la seva tècnica d’esquí mitjançant un entorn totalment lúdic. Els objectius principals són:

  • Adquirir i millorar els recursos sobre els esquis, ajudant a millorar la seva agilitat en qualsevol terreny.
  • Ser capaç de conduir els esquis.
  • Divertir-se i seguir aprenent en un entorn lúdic i social.

El rang d’edat d’aquesta categoria és de 8 a 12 anys.